ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА СМЕТКИТЕ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ХОНОРАРИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Многофирменост Брой хонорари
на месец
Цена Едногодишен
абонамент
- до   20   144.00   28.80
до   20   216.00   43.20
- до   50   288.00   57.60
до   50   432.00   86.40
- до 200   432.00   86.40
до 200   648.00 129.60
- без ограничение   576.00 115.20
без ограничение   864.00 172.80

В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален изпълним файл, съдържащ сериен номер на продукта и закупените опции.
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.