ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА СМЕТКИТЕ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ХОНОРАРИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Многофирменост Брой хонорари
на месец
Цена Едногодишен
абонамент
- до   20   173.00   34.63
до   20   260.00   52.00
- до   50   346.00   69,20
до   50   519.00   103.80
- до 200   519.00   103.80
до 200   779.00 155.80
- без ограничение   692.00 138.40
без ограничение   1038.00 207.60

В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален изпълним файл, съдържащ сериен номер на продукта и закупените опции.
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.