ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОБРАБОТКА НА СМЕТКИТЕ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ХОНОРАРИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Многофирменост Брой хонорари
на месец
Цена Едногодишен
абонамент
- до   20   144.00   28.80
до   20   216.00   43.20
- до   50   288.00   57.60
до   50   432.00   86.40
- до 200   432.00   86.40
до 200   648.00 129.60
- без ограничение   576.00 115.20
без ограничение   864.00 172.80

В цената на продукта влизат:
  1. Инсталационен носител.
  2. Ръководство за работа с продукта.
  3. Гаранционна карта за абонаментно поддържане.
  4. Лиценз за ползване на продукта.
Забележка: Инсталирането и обучението на място при клиента се заплаща по тарифите в ценовата листа. Цените са в лева.