СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ, ВАЛУТНИ И ЛЕВОВИ РЕСУРСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ НАЛИЧНОСТИ, ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
Актуална версия (11.03.2016г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 16.02.2016г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Х-МЕНИДЖЪР 1.63 update (2.42 MB)

Демо версия (23.05.2012г.)
Ограничение Изисквания Download
     Допуска завеждане на 50 документа и функцията зачистване на документи не е достъпна. За модул Сервитьор ограничението е работа в не повече от 30 дати и забрана за зачистване на сметки.
BDE.zip (5.15Mb) XManagerDemoSetup.exe (2.40 MB)