Абонамент

Всеки закупен продукт има ЕДНОГОДИШНА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА, която включва:
  • Отстраняване на възможни грешки в програмите (без тези, предизвикани от неизправност в техниката, компютърни вируси, неправилно съхраняване и манипулиране с магнитните носители);
  • Безплатно получаване новите версии на продуктите (включително тези, предизвикани от промяна в нормативната база) при поискване от клиента;
  • Закупуване на нови опции на продукта на преференциална цена;
  • Закупуване на нов продукт, явяващ се наследник на притежавания на преферентна цена;
  • Ползване на безплатни телефонни консултации за ползване на продукта.

АБОНАМЕНТНАТА ПОДДРЪЖКА СЕ ПОДНОВЯВА ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА при следните условия:
  • До изтичането й - срещу 20% от актуалната цена на продукта, като началната дата на действието й е датата на изтичане на предишната гаранция;
  • При изминали до 12 месеца след изтичането й - срещу 40% от актуалната цена на продукта, като началната дата на действието й е датата на фактуриране на гаранцията.