ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНОВИ КАЛКУЛАТОР

Стандартен лиценз

Общи опции за продукта
Брой пакети
Брой видове документи ***

Цена на модула
Опции на модула
Брой счетоводни документи годишно *
Структури

Цена на модула
Опции на модула
Брой ресурсни документи годишно **

Цена на модула
Опции на модула
Брой етапи годишно
Брой класове процеси
Връзка на процеси с документи

Цена на модула
Опции на модула
Брой хонорари годишно

Цена на модула
Опции на модула
Безплатен модул

Цена на модула
Опции на модула
Брой едновременно активни договори
ТРЗ
Работа по график

Цена на модула
Опции на модула
Безплатен модул

Цена на модула
Опции на модула
Брой операции годишно

Цена на модула
Опции на модула
Безплатен модул

Крайна цена

Годишен абонамент

* Счетоводни документи са тези, които съдържат запис в компонент от клас "Контиривка".
** Ресурсни документи са тези, които съдържат запис в компонент от класове "Списък стоки", "Стоки по позиции", "Стойности по позиции" или "Валути по позиции".
*** Опцията "Брой видове документи" влияе само върху базата, формирана от модули "Счетоводство" и "Материални, левови и валутни ресурси".


Лице заявител


E-mail заявител


Клиент - БУЛСТАТ


Клиент - Наименование


Сериен номер при съществуващ лиценз


Бележки


Лиценз - опцииОграничен лиценз
    Цената за тридесетдневен Ограничен лиценз е 5% от крайната цена на стандартния лиценз. Срокът за предоставяне на ограничен лиценз е 5 работни дни от заявяването му.
В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален Лиценз (лицензен файл).
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.