ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Многофирменост Списъчен брой
на персонала
Цена Едногодишен
абонамент
- до   20   346.00   69.20
до   20   519.00   103.80
- до   50   692.00 138.40
до   50   1038.00 207.60
- до 200   1038.00 207.60
до 200 1557.00 311.40
- без ограничение 1384.00 276.80
без ограничение 2076.00 415.20
МОДУЛИ Цена Едногодишен
абонамент
Сумарно отчитане на работно време -
работа по график
259.00 51.80

В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален изпълним файл, съдържащ сериен номер на продукта и закупените опции.
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.