ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Многофирменост Списъчен брой
на персонала
Цена Едногодишен
абонамент
- до   20   288.00   57.60
до   20   432.00   86.40
- до   50   576.00 115.20
до   50   864.00 172.80
- до 200   864.00 172.80
до 200 1296.00 259.20
- без ограничение 1152.00 230.40
без ограничение 1728.00 345.60
МОДУЛИ Цена Едногодишен
абонамент
Сумарно отчитане на работно време -
работа по график
216.00 43.20

В цената на продукта влизат:
  1. Инсталационен носител.
  2. Ръководство за работа с продукта.
  3. Гаранционна карта за абонаментно поддържане.
  4. Лиценз за ползване на продукта.
Забележка: Инсталирането и обучението на място при клиента се заплаща по тарифите в ценовата листа. Цените са в лева.