СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ, ВАЛУТНИ И ЛЕВОВИ РЕСУРСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ НАЛИЧНОСТИ, ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ


Дата Изменения Файл
19.07.2016
Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.
16.02.2016
Публикувана е версия 1.63 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.

Направени са промени във връзка с изменения на ПП на ЗДДС.
Промените са аналогични на тези в ПП Скиптър. Вижте описанието в прикрепения файл към ПП Скиптър.
24.02.2014
Публикувана е версия 1.62 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.

Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.
Изтеглете актуална версияХ-МЕНИДЖЪР 1.62 update
31.01.2014
Публикувана е версия 1.61 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.

Направена е корекция при печат на стандартната бланка за Фактури, Дебитни и Кредитни известия. Корекцията се състои в начина на визуализация на % ДДС. Ако типът сделка е 51 или 52 (Продажба по чл. 163а от ЗДДС) и %ДДС е НУЛА, в бланката няма да се визуализира НИКАКВА СТОЙНОСТ, т.е. ще бъде празен низ.
17.01.2014
Публикувана е версия 1.60 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.
Направени са промени във връзка с изменения на ЗДДС и ПП на ЗДДС валидни от 01.01.2014.
Техническите изменения се изразяват в добавяне на нови типове сделки, видове документи, схема на попълване и контрол на дневници и декларации по ЗДДС. За повече подробности се запознайте с измененията публикувани към ПП Скиптър версия 1.76.
14.08.2013
Отново е публикувана е версия 1.59 на ПП Х-МЕНИДЖЪР.
Отстранен е проблем в МОДУЛ ДДС. Проблемът се е проявявал при попълване и контрол на клeтката 18 (Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка както и на доставки като посредник в тристранна операция) от справка декларация. Проявявал се е само при наличие на данни в дневник продажби в колона ДО при тристранни операции.
15.07.2013
Отново е публикувана е версия 1.59 на ПП Х-МЕНИДЖЪР. Направени са промени в модули свързани с ДДС.
Във връзка с приемане на Република Хърватия в ЕС са променени контролите на ИН по ЗДДС. Номерата за новата държава членка започват с HR и съдържат 11 цифри след префикса.
Добавен е тип сделка 14 - Придоб.на стоки от посредник в тристр.операция.
26.03.2013
Публикувана е версия 1.59 на ПП Х-МЕНИДЖЪР. Направени са промени във връзка с изменение на ПП на ЗДДС (ДВ 20/2013).
Промените засягат именуването на колона от дневник продажби - "ДО 0% - чл.140, 146, 173 (ал.1, 4)" се променя на "ДО 0% - чл.140, 146, 173" промяна в номенклатурата Тип сделка. Добавеното изречение в чл.117, ал.4. (Полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.) няма как технически да се анализира от продукта и прилагането му остава ангажимент на потребителя.
Изтеглете примерни бланки за Дневник продажби и Справка декларация DDS_Blanks_For_Scipter_and_X_Manager.zip.
23.05.2012
     Публикувана е изменена версия на продукта (1.58). Има прикрепен файл с описание на измененията и примерни бланки по ЗДДС.
XMAN23052012.ZIP
26.03.2012
     Публикувана е нова версия на продукта (1.58). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN26032012.DOC
17.05.2011
     Отстранен е проблем, свързан с отпечатване на бланки през документи. Грешката е в модул Справки (Spravki.dll) и версията на продукта не е променена.
13.05.2011
     Публикувана е нова версия на продукта (1.57). Отстранен е проблем, свързан с експорт на данни в Excel от табличния компонент. Проблемът се е проявявал при повторен експорт при работа на ОС Windows Vista и Windows 7.
26.04.2011
     Публикувано е изменение в модул Документи. В справки по документи, за компоненти от клас Данни за фактура са добавени полета Вид фактура/тип документ/код , Вид фактура/тип документ/код 2007, Тип на сделката/код.
25.02.2011
     Публикувано е изменение в модул Документи. Изменението премахва проблем, свързан с попълване на бланки и осчетоводяване засягащи полетата Вид фактура (тип документ - код), Вид фактура (тип документ), Вид фактура (тип документ кратко наименование). До този момент стойностите не са били съобразени с датата на документа - преди или след 2007г.
04.02.2011
     Публикувана е нова версия на продукта (1.56). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN04022011.DOC
12.05.2010
     Публикувано е изменение в модул ДДС 2007. Изменението касае изчисляването на стойността на % оборот с нулева ставка и се състои в добавянето и на оборотите по чл.21 ал.2 от ЗДДС. Коригиран е и проблем при зачистването на данни свързани с модул Автопарк.
09.03.2010
     Публикувана е версия (1.55) на продукта. Отстранен е проблем с визуализацията на хронологиите по материални запаси. Проблемът се е проявявал в определени частни случаи.
05.02.2010
     Публикувана е версия (1.54) на продукта. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията и примерни форми за регистрите по ППЗДДС.
XMAN05022010.ZIP
14.07.2009
     Направена е публикация без промяна на версията. Прикрепеният файл съдържа описание на измененията.
XMAN14072009.DOC
23.03.2009
     Публикувана е нова версия на продукта (1.53). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN23032009.DOC
08.09.2008
     Публикувана е нова версия на продукта (1.52). Отстранена е грешка, проявяваща се при зачистване на несвързани данни. Препоръчва се обновяване на продукта, преди ползване на функцията за зачистване на несвързани данни, за да се избегне загуба на настройки по документите.
26.08.2008
     Публикувана е нова версия на продукта (1.51). Направени са следните изменения:
     1. При ползване на "Запиши шаблон като", след записа на самия шаблон, той се избра автоматично в компонента.
     2. Допълнени са процедури по зачистване на несвързани данни.
     3. Трансформират се или се сливат групи, в които някой от образуващите ги компоненти е със стойност 0 (НУЛА). При трансформацията тя се замества с NULL. При наличие на друга, коректна група със съвпадащи компоненти, текущата се премахва, а данните свързани с нея се прехвърлят към коректната. Възможно е да се получат промени в салдата по засегнатите групи.
18.06.2008
     Публикувана е нова версия на продукта (1.50). Направени са следните изменения:
     1. В Операторски справки, настройката за Потребителска групи се анализира дори и Допълнителната информация да не е видима.
     2. Преиндексация се допуска, когато продуктът е стартиран от единствен потребител.
13.06.2008
     Направено е изменение в модул ДДС 2007 във връзка с контролите на ИН по ЗДДС. Допуска се номер започващ с BG и допълнен с коректо ЕГН. Не е променена версията на продукта.
09.06.2008
     Отстранен е проблем свързан с ЕПЦ в оборотните справки по материални запаси. Не е променен номерът на версията.
15.02.2008
     Публикувана е нова версия на продукта (1.49). Добавени са настройки на стоковия компонент за включване на допълнителната информация от номенклатурата и от документа при генериране на касови бележки и документи за осчетоводяване. Настройките се виждат чрз бутон "Други опции". Отстранен е проблем при множествен печат на бланки от огледа на документите. Проблемът се е проявявал при голям брой маркирани документи.
05.02.2008
     Публикувана е нова версия на продукта (1.48). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN05022008.DOC
25.01.2008
     Публикувана е нова версия на продукта (1.47). Направени са изменения във връзка с изисквания за формата на специализираните стокови разписки на БИЛЛА. В данните за артикулите, Специализирана информация, са добавени полета Произход и Партиден номер. Добавени са настройки на компонента Данни за фактура в Допълнителни връзки с компоненти. Изменена е самата бланка.
12.12.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.46). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN12122007.DOC
28.11.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.45). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN28112007.DOC
19.11.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.44). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN19112007.DOC
01.11.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.43). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN01112007.DOC
25.10.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.42). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN25102007.DOC
13.07.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.41). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN13072007.DOC
09.07.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.40). Коригиран е проблем при попълване на дневниците по ДДС. Проблемът се е проявявал в дублиране на документи при наличие на различни типове сделки.
06.07.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.39). Коригиран е проблем при оборотните и хронологични справки по СУМИ и ВАЛУТИ. Проблемът се е проявявал в непопълването на данни в поле ПАДЕЖ.
04.07.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.38). Коригиран е проблем при зачистване на документи. Проблемът се е проявявал в неправилно попълване извадката от документи предхождащи датата на зачистване и участващи в групи.
27.06.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.37). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN27062007.DOC
19.06.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.36). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN19062007.DOC
04.06.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.35). Коригиран е проблем в "Сервиз/Редакция на достъпи"/"Прехвърляне на настройки от".
01.06.2007
     Публикувана е версия на продукта , в която е променен модула за работа с документи. Коригиран е проблем при инициализация на копонент от калса Група стоки. Проблемът се е проявявал само когато тази инициализация е на база Връзка към документ.
11.05.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.34). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN11052007.DOC
04.04.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.33). Коригиран е проблем при отпечатване на документи (Кредитни известия) съдържащи големи отрицателни количества. Премахнат е и проблем при модификациата на таблицата съхраняваща информация за видовете документи по ЗДДС.
21.03.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.32). Добавен филтър по дата в прозорците за проследяване на хронологиите. Отсранени са някой малки проблеми.
12.03.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.31). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN12032007.DOC
16.02.2007
     Публикувана е нова версия на продукта (1.30). Има прикрепен файл с описание на измененията.
XMAN16022007.DOC