Други
Дата Описание Файл
27.11.2018TeamViewerQS.exe (16.48 MB)
26.04.2017
     Модул справки (Spravki.dll). Актуална версия за модул справки.
Spravki.zip (439.5 KB)
08.06.2015
     Безплатен модул за подготовка на данни към НАП и НОИ - Декларация 1, Декларация 3, Декларация 6, Регистрация на трудови договори, По наредбата за обезщетенията. Версия 1.47.
NOI2000.zip (3.11 MB)
19.12.2009
     BDE, Библиотеки и инструкция за инсталацията им за 64 битови ОС.
BDE&BPLForWin64bit.zip (7.33 MB)
08.12.2009
     Безплатен модул за печат на някои банкови документи – Преводно нареждае/Вносна бележка за плащане от/към бюджета, Преводно нареждане за кредитен превод, Преводно нареждане за директен дебит.
BPN.zip (1.55 MB)