ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО
Актуална версия (01.07.2019г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 01.07.2019г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Скиптър 1.84 update (4.14 MB)

Демо версия (07.06.2012г.)
Ограничение Изисквания Download
     Допуска завеждане на 50 документа, 20 фактури в модула Фактуриране и 20 специализирани стокови разписки.
BDE.zip (5.15Mb) ScipterDemoSetup.exe (4.39 MB)

Други
Дата Описание Файл
26.03.2013
Примерни бланки за отпечатване на документи свързани с ЗДДС (Дневник продажби, Справка декларация) във връзка с изменение на ПП на ЗДДС - ДВ бр 20/2013г.
DDS_Blanks_For_Scipter_and_X_Manager.zip (5.86 KB)