ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С АМОРТИЗИРУЕМИТЕ АКТИВИ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
Актуална версия (24.02.2014г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 24.02.2014г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Адакта 2.10 update (1.14 MB)

Демо версия (08.10.2008г.)
Ограничение Изисквания Download
     Допуска завеждане на 6 документа за амортизации и функцията зачистване на документи не е достъпна.
BDE.zip (5.15Mb) AdaktaDemoSetup.exe (1.10 MB)