Фирма УНИКОНС е създадена през 1990 г. като колективна фирма. Учредителите й са преподаватели от катедра Информатика към ПУ "Паисий Хилендарски". През 1995 г. фирмата се преобразува в ООД.
     Предметът на дейност е проектиране, разработка, продажба и внедряване на програмни продукти, предназначени за пълно автоматизиране на финансово-счетоводната и други дейности на фирмата.

     До началото на 1996 г. са разработвани приложения предимно под DOS, със средствата на езика TURBO PASCAL. На базата на PASCAL са създадени множество помощни библиотеки, които позволяват бързо разработване на нови приложения. Разработени са над 100 приложения, които са внедрени в повече от 200 предприятия. Наред с поръчковите разработки са създадени и приложения с масово приложение. Това са продукти за двустранно счетоводство, реализация и фактуриране, складово стопанство, ресторантьорство, ТРЗ, личен състав, автотранспорт и др. Голяма част от тези продукти се ползват и до момента.

     От 1996 г. паралелно с приложенията под DOS се разработват и приложения под Windows, като за целта се ползва развойното средство Delphi. Реализирани са поръчкови проекти във връзка с автоматизиране на търговската и производствена дейност.
     През 2000 г. са пуснати в продажба два серийни продукта работещи в Windows среда - СКИПТЪР (продукт за двустранно счетоводство) и ОТО (продукт за обслужване на търговски обекти).
     През 2000 - 2001 г. е разработен продукт КОРОНА2 за обработка на информацията свързана с ТРЗ. В началото на 2002 г. той е пуснат на пазара.
     През 2003 г. е разработен и пуснат в продажба продукт за обработка на амортизируеми активи - АДАКТА.
     В края на 2003 стартира проект за разработка на системата Х-Мениджър. Целта на проекта е да се създаде гъвкава система за извънсчетоводно управление на материалните запаси, вземанията и задълженията в лева и валути. В същия период стартира и разработката на програмен продукт АвтоПарк. Той е предназначен за обработка на информацията свързана с автомобилния парк и движението му. В средата на 2004 г. са реализирани първите продажби на продуктите.
     През 2006 година стартира проект за създаване на интегрирана система за управление СКИПТЪР(i). Целите са:      Основната концепция на системата е взаимствана от продукта Х-Мениджър.
     Притежава гъвкав генератор на документи, позволяващ дефиниция на физическата структура на класовете документи, логическото им влияние върху информационната среда и настройка на потребителската визия и функционалност. Притежава и мощен генератор на справки, явяващ се усъвършенстван наследник на генератора от предишната серия продукти.
     Системата е реализирана на Borland Delphi 2006, а данните се обработват чрез Microsoft SQL Server 2005.
     Есента на 2008 се реализират първите пилотни инсталации на новия продукт. През 2009 г. са извършени няколко замени на Х-Мениджър с новата система. Реализирани са и няколко инсталации при нови клиенти. Към края на 2009 е завършена работата по счетоводния модул, създаден е и модул за управление на процеси и системата се пуска официално в продажба.През 2011 година е включен и модул Хонорари. През 2012 са включени модули Човешки ресурси, ТРЗ и Дълготрайни активи. През 2014 година е доабвена възможност за интегриране в системата на индивидуално разработени модули. През 2016 година е създаден модул Автопарк.

     До настоящия момент над 2000 продуктa на УНИКОНС са инсталирани в близо 1000 предприятия. Фирмата има дългогодишни партньори в страната и търси контакт с надеждни и коректни дистрибутори.