ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО
ЦЕНОВА ЛИСТА

Структури Многофирменост Мрежа Цена Едногодишен
абонамент
- - -   691.00 138.20
- -   1037.00 207.40
- -   1037.00 207.40
- 1555.00 311.00
- -   1037.00 207.40
- 1555.00 311.00
- 1555.00 311.00
2332.00 466.40
МОДУЛИ Цена Едногодишен
абонамент
Фактуриране 432.00 86.40

В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален изпълним файл, съдържащ сериен номер на продукта и закупените опции.
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.