ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО
ЦЕНОВА ЛИСТА

Структури Многофирменост Мрежа Цена Едногодишен
абонамент
- - -   576.00 115.20
- -   864.00 172.80
- -   864.00 172.80
- 1296.00 259.20
- -   864.00 172.80
- 1296.00 259.20
- 1296.00 259.20
1944.00 388.80
МОДУЛИ Цена Едногодишен
абонамент
Фактуриране 360.00 72.00

В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален изпълним файл, съдържащ сериен номер на продукта и закупените опции.
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.