ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДСТВО
ЦЕНОВА ЛИСТА

Структури Многофирменост Мрежа Цена Едногодишен
абонамент
- - -   576.00 115.20
- -   864.00 172.80
- -   864.00 172.80
- 1296.00 259.20
- -   864.00 172.80
- 1296.00 259.20
- 1296.00 259.20
1944.00 388.80
МОДУЛИ Цена Едногодишен
абонамент
Фактуриране 360.00 72.00

В цената на продукта влизат:
  1. Инсталационен носител.
  2. Ръководство за работа с продукта.
  3. Гаранционна карта за абонаментно поддържане.
  4. Лиценз за ползване на продукта.
Забележка: Инсталирането и обучението на място при клиента се заплаща по тарифите в ценовата листа. Цените са в лева.