ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С АМОРТИЗИРУЕМИТЕ АКТИВИ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Многофирменост Цена Едногодишен
абонамент
- 576.00 115.20
864.00 172.80

В цената на продукта влизат:
  1. Инсталационен носител.
  2. Ръководство за работа с продукта.
  3. Гаранционна карта за абонаментно поддържане.
  4. Лиценз за ползване на продукта.
Забележка: Инсталирането и обучението на място при клиента се заплаща по тарифите в ценовата листа. Цените са в лева.