Цени на услугите извършвани от фирмата:

Вид услуга
Цена от 01.01.2022
Инсталация на пограмен продукт 72.00
Обучение за работа с ПП и консултации за всеки започнал час 72.00
Настройка на ПП за всеки започнал час 72.00
Абонаментно софтуерно обслужване По договор
Внедряване на ПП По договор
Разработване на ПП по поръчка По договор
Обслужване извън гр. Пловдив за изминат км. 0.30

        Забележка: Цените са в лева.