Цени на услугите извършвани от фирмата:

Вид услуга
Цена
Инсталация на пограмен продукт 48.00
Обучение за работа с ПП и консултации за всеки започнал час 48.00
Настройка на ПП за всеки започнал час 48.00
Абонаментно софтуерно обслужване По договор
Внедряване на ПП По договор
Разработване на ПП по поръчка По договор
Обслужване извън гр. Пловдив за изминат км. 0.30

        Забележка: Цените са в лева.