ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Актуална версия (13.02.2020г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 13.02.2020г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Корона 2 1.126 update (10.82 MB)

Демо версия (07.02.2020г.)
Ограничение Изисквания Download
     При наличие на повече от три ведомости, не се допускат повече от 5 лица във ведомост.
BDE.zip (5.15Mb) Korona2DemoSetup.exe (11.06 MB)

Други
Дата Описание Файл
05.06.2018
Актуални към 01.01.2018 МОД и НКПД за Корона 2.
MOD_NKPD2018.zip (76.93 KB)