ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Актуална версия (26.10.2017г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 26.10.2017г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Корона 2 1.113 update (6.23 MB)

Демо версия (11.04.2014г.)
Ограничение Изисквания Download
     При наличие на повече от три ведомости, не се допускат повече от 5 лица във ведомост.
BDE.zip (5.15Mb) Korona2DemoSetup.exe (7.01 MB)