ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Актуална версия (12.01.2018г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 12.01.2018г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Корона 2 1.116 update (6.24 MB)

Демо версия (22.12.2017г.)
Ограничение Изисквания Download
     При наличие на повече от три ведомости, не се допускат повече от 5 лица във ведомост.
BDE.zip (5.15Mb) Korona2DemoSetup.exe (11.02 MB)