ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ФОРМИРАНЕТО НА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Актуална версия (06.03.2019г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 06.03.2019г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Корона 2 1.121 update (6.25 MB)

Демо версия (17.04.2019г.)
Ограничение Изисквания Download
     При наличие на повече от три ведомости, не се допускат повече от 5 лица във ведомост.
BDE.zip (5.15Mb) Korona2DemoSetup.exe (10.78 MB)

Други
Дата Описание Файл
05.06.2018
Актуални към 01.01.2018 МОД и НКПД за Корона 2.
MOD_NKPD2018.zip (76.93 KB)