ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА СВЪРЗАНА С АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК И ДВИЖЕНИЕТО МУ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
Актуална версия (24.02.2014г.)
Версията е достъпна за актуализация на продукти в абонамент към 24.02.2014г.
Инструкция за актуализация Код за актуализация Автопарк 1.10 update (1.13 MB)

Демо версия (25.01.2012г.)
Ограничение Изисквания Download
     Допуска завеждане на 20 пътни листа и функцията зачистване на документи не е достъпна.
BDE.zip (5.15Mb) AutoParkDemoSetup.exe (1.27 MB)