ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА СВЪРЗАНА С АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК И ДВИЖЕНИЕТО МУ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ


Дата Изменения Файл
19.07.2016
Униконс обявява, че спира поддръжката на продукта.
На клиенти, чийто продукт е в абонаментна поддръжка, се предлага замяна с модул Автопарк на ПП СКИПТЪР(i).
Замяната се извършва при спазване на правилата за доплащане на разликата в цената и запазване срока на абонамент.
24.02.2014
Публикувана е версия 1.10 на ПП АВТОПАРК.

Коригиран е проблем при работа с прозорец Конфигурация. Проблемът се е състоял в нежелателно изтриване на редове от таблицата с фирми.
Изтеглете актуална версияАВТОПАРК 1.10 update
25.01.2012
     Публикувана е версия 1.9 на продукта.
     В Документи/Оглед на ремонти, към контекстното меню, е добавена точка Нов-копие - създава нов документ с инициализирани данни от текущия. Тази функционалност е достъпна и чрез нов едноименен бутон в горната част на прозореца
     Версията съдържа и актуален модул справки, в който са достъпни експортите към OpenOffice.
04.12.2009
     Публикувана е версия 1.8 на продукта.
     В Документи/Оглед на пътни листове, към контекстното меню, е добавена точка Нов-копие - създава нов пътен лист с инициализирани данни от текущия.
     В Сервиз/Приключване и зачистване са добавени две отметки за включване на контрол при въвеждането на ед.цени за основно и доп. гориво. При активирани контроли, не се позволява запис на пътен лист, в който е избрано гориво, а цената е нулева.
     Направени са корекции в модул справки, така че да могат да се опишат справки от тип месечно сведение по автомобили. Промяната се състои в добавянето на агрегатни функции Първи и Последен при групиране на данни.
06.04.2005
     Увеличена е точността на полетата за единични цени на горивата в пътните листове и документите за зареждания. Дадена е възможност да се въвежда общата стойност на горивото и по нея да се изчислява единичната цена.
03.12.2004
     Добавени са справки по маршрути.
01.12.2004
     Дадена е възможност за изтегляне на актуална версия от клиенти, чийто продукт е в абонамент към датата на публикация.