СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ, ВАЛУТНИ И ЛЕВОВИ РЕСУРСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ НАЛИЧНОСТИ, ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Модул за проектиране
на документи
Многофирменост Мрежа Цена Едногодишен
абонамент
- - -   346.00   69.20
- -   1038.00 207.60
- -   864.00 172.80
- 1556.00 311.20
- - 1211.00 242.20
- 1901.00 380.20
- 1728.00 345.60
2419.00 483.80
МОДУЛИ Цена Едногодишен
абонамент
Автопарк 691.00 138.20
Сервитьор   86.00   17.20

В цената на продукта влизат:
  • Право на ползване на продукта.
  • Едногодишна абонаментна поддръжка.
  • Уникален изпълним файл, съдържащ сериен номер на продукта и закупените опции.
Забележки:
  • Инсталация на продукта се изтегля от сайта на Униконс.
  • Ръководство за работа с продукта се съдържа в електронен вид в инсталацията и в публикациите за изменения в сайта на Униконс.
  • Инсталирането и обучението се заплаща по тарифите в ценовата листа.
  • Цените са в лева.