СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ, ВАЛУТНИ И ЛЕВОВИ РЕСУРСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ НАЛИЧНОСТИ, ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРОДУКТЪТ НЕ СЕ ПОДДЪРЖА
ЦЕНОВА ЛИСТА

Модул за проектиране
на документи
Многофирменост Мрежа Цена Едногодишен
абонамент
- - -   288.00   57.60
- -   864.00 172.80
- -   720.00 144.00
- 1296.00 259.20
- - 1008.00 201.60
- 1584.00 316.80
- 1440.00 288.00
2016.00 403.20
МОДУЛИ Цена Едногодишен
абонамент
Автопарк 576.00 115.20
Сервитьор   72.00   14.40

В цената на продукта влизат:
  1. Инсталационен носител.
  2. Ръководство за работа с продукта.
  3. Гаранционна карта за абонаментно поддържане.
  4. Лиценз за ползване на продукта.
Забележка: Инсталирането и обучението на място при клиента се заплаща по тарифите в ценовата листа. Цените са в лева.