Инструкция за актуализация на Хонорари

     За да може да ползвате тази услуга, вашият продукт трябва да е в абонаментна поддръжка към датата на публикация на версията. Информация за гаранционното състояние на вашия продукт може да получите като кликнете върху текста “Код за актуализация”, намиращ се във втората колонка на таблицата “Актуална версия”. В следващия екран въведете серийния номер на продукта и ще получите информация за: кода за актуализация, дистрибутора от който сте закупили продукта, името на фирмата на която е регистриран и срока до който продуктът е в гаранция (абонамент).
     Свалете актуалната версия на вашия компютър чрез кликване върху текста Хонорари намиращ се в третата колонка на таблицата “Актуална версия”. Препоръчително е да запишете инсталaционния файл HONORARIUpdateSetup.exe в папката в която е инсталиран Хонорари.
     Стартирайте HONORARIUpdateSetup.exe и следвайте инструкциите за инсталация. След приключване на инсталацията автоматично се стартира програмата за обновяване Update.exe. Ако не сте свалили HONORARIUpdateSetup.exe в папката в която е инсталиран Хонорари, ще трябва да посочите път до нея. След като е локализиран продуктът за актуализация се визуализира прозорец, на който има поле за въвеждане на код и три бутона:
  • Актуализация – ползва въведения ръчно код. Трябва да сте си го записали при проверката на състоянието на вашия продукт.
  • Актуализация с код от ИНТЕРНЕТ – при наличие на връзка, програмата автоматично изтегля кода ако имате право на актуализация.
  • Актуализация с код от файл – ползва се от дистрибутори за подновяване на продуктите на своите клиенти. Изисква път до текстов файл, съдържащ кодовете за актуализация. Такъв файл могат да получат само оторизирани от УНИКОНС лица.
     При спазване на гореописания ред на действие и срещане на проблеми, които не са описани се свържете с фирма УНИКОНС.


Контакти  
E-mail office@unicons-bg.com
Телефони 032/62 48 58; 032/66 49 90
Адрес Пловдив 4000, ул.А.С.Пушкин N 3